Małopolska Fundacja Pomocy w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Koło Nowy Sącz realizowała projekt „Edukator rówieśniczy” w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

(więcej) W programie wykorzystano potencjał tkwiący w młodzieży, do podejmowania działań mających na celu prewencję oraz zmniejszenie ryzyka powstania szkód indywidualnych i społecznych spowodowanych przez alkohol i narkotyki.

W ramach projektu przeszkolono 5 edukatorów młodzieżowych oraz 5 doradców z PZN Koła Nowy Sącz, którzy wraz z Psychologiem przeprowadzili warsztaty informacyjne w sądeckich szkołach. Gościły nas:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
  • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły
  • Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny


W warsztatach wzięło udział 125 uczniów klas szóstych. Wraz z nowym rokiem szkolnym zaplanowano jeszcze konkurs plastyczny pt „Bądź rozsądny, chroń siebie” oraz wycieczkę edukacyjną dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

Za  umożliwienie przeprowadzenia warsztatów składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji w/w placówek.