W ramach pracy poradni  świadczone są bezpłatne usługi wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawą prawną wykonywania usługi jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 04 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju

(Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz.580).  Jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha skontaktuj się z nami.

Będziemy pomocni w załatwieniu wszelkich związanych z uzyskaniem niezbędnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Specjaliści m.in. fizjoterapeuci NDT Bobath, Vojty, psycholodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej dołożą wszelkich starań aby:

  • Twoje dziecko, w miarę swoich możliwości stało się bardziej sprawne ruchowo,
  • Dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
  • Zdobywało sprawność w zakresie samoobsługi
  • Łatwiej nawiązywało kontakty rówieśnicze
  • Było lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki w szkole